Pozycjonowanie

Zwiekszenie rezerwy

Banki zwiększają rezerwy na pokrycie strat, zanim jeszcze pojawi się konieczność wyksięgowania złego kredytu, ponieważ przyjęcie straty przy dobrym stanie dochodów jest znacznie korzystniejsze od czekania na sytuację przymusową, w której stratę trzeba będzie odpisać przy znacznie niższych zarobkach. Poza tym, zwiększenie rezerw na pokrycie strat, zmniejszając wykazywane dochody banku, zmniejsza wysokość należnego podatku i stanowi sygnał przyszłych potencjalnych strat dla akcjonariuszy, depozytariuszy i władz nadzorczych banku. Rezerwy są to wkłady i gotówka znajdujące się fizycznie w posiadaniu banków (zwane również stanem kasy, ponieważ chodzi o środki przechowywane w sejfach bankowych). Jakkolwiek rezerwy nie są oprocentowane, banki utrzymują je z dwóch powodów. Po pierwsze, część rezerw, tzw. rezerwy obowiązkowe, jest przedmiotem regulacji prawnych; Fed narzuca na banki obowiązek utrzymywania w postaci rezerw określonej części (np. 10 centów) od każdego dolara na rachunkach czekowych banku. Ten ułamek dolara (np. 10%) nazywany jest stopą rezerw obowiązkowych. Banki utrzymują również rezerwy dodatkowe, tzw. nadwyżkowe, ponieważ są to najbardziej płynne spośród aktywów bankowych i mogą być przeznaczone na pokrycie zobowiązań banku z tytułu wycofania wkładów bezpośrednio przez depozytariusza lub za pośrednictwem czeku.

Previous article
Znaczenie pojecia inflacja
Next article
Dlaczego warto uczyć się informatyki?
About the author