Pozycjonowanie

Znaczenie pojecia inflacja

Zauważyłeś może, że wszystkie omawiane dotąd argumenty empiryczne dotyczące zależności pomiędzy wzrostem pieniądza a inflacją zajmują się przypadkami, w których poziom cen stale rośnie według wysokiej stopy. Tej właśnie definicji inflacji używa Friedman i inni ekonomiści, wygłaszając stwierdzenia w rodzaju ?inflacja jest zawsze i wszędzie zjawiskiem pieniężnym”. Niedokładnie to jednak ma na myśli sympatyczny sprawozdawca, który podaje w wieczornych wiadomościach informacje o wysokości miesięcznej stopy inflacji. Prezenter mówi jedynie o ile, w wyrażeniu procentowym, zmienił się poziom cen od ostatniego miesiąca. Na przykład, kiedy słyszysz, że stopa miesięcznej inflacji wynosi 1% (12% według stopy rocznej), to znaczy tylko tyle, że w tym miesiącu poziom cen wzrósł o 1%. Może to być zmiana jednostkowa, w której wysoka stopa inflacji jest jedynie przejściowa. Tylko jeśli stopa inflacji pozostaje wysoka przez dłuższy okres (powyżej 1% miesięcznie przez kilka lat), ekonomiści stwierdzą że inflacja jest wysoka. Stwierdzenie Miltona Friedmana właściwie mówi nam, że ruch w górę poziomu cen jest zjawiskiem pieniężnym, tylko jeśli jest to proces długotrwały. Jeśli inflacja będzie definiowana jako długotrwały i gwałtowny wzrost poziomu cen, większość ekonomistów, niezależnie od tego czy są monetarystami czy keynesistami, zgodzi się z twierdzeniem Friedmana, że wyłącznie winien jest pieniądz.

Previous article
Znaczenie pieniadza
Next article
Zwiekszenie rezerwy
About the author