Pozycjonowanie

Znaczenie kursu walutowego

Inaczej niż w przypadku bilansu płatniczego, którego rola w obecnym systemie sterowanej płynności zmalała, poziom kursu walutowego ma teraz o wiele większe znaczenie dla prowadzenia polityki pieniężnej. Jeżeli bank centralny nie chce być świadkiem spadku wartości własnej waluty, może zastosować bardziej restrykcyjną politykę pieniężną, redukując podaż pieniądza w celu podwyższenia krajowej stopy procentowej, co wzmocni walutę krajową. Analogicznie, jeśli waluta krajowa podlega aprecjacji, przemysł krajowy może odczuwać zwiększoną konkurencyjność przedsiębiorstw zagranicznych i wywierać na bank centralny presję w celu wprowadzenia wyższej stopy wzrostu pieniądza i obniżenia w ten sposób kursu walutowego. Nacisk na manipulowanie kursami walutowymi wydaje się być większy w przypadku banków centralnych państw innych niż Stany Zjednoczone, ale nawet Rezerwa Federalna nie jest całkowicie uodporniona. Pod wpływem rosnącej fali protekcjonizmu, wywołanego niemożnością skutecznego konkurowania amerykańskich przedsiębiorstw z firmami zagranicznymi z powodu silnego dolara, od 1980 do 1985 r. krytycy Fed w Kongresie domagali się bardziej ekspansywnej polityki pieniężnej, która obniżyłaby wartość dolara. Fed zgodziła się wówczas na znaczne podwyższenie wzrostu pieniądza.

Previous article
Zmiany bilansu platniczego
Next article
Znaczenie pieniadza
About the author