Pozycjonowanie

You are here: / /

Zmiana

Zmiana, jaka dokonała się w środowisku finansowym instytucji bankowych, spowodowała ogromny skok w ocenie procesu nadzoru bankowego na całym świecie. Inspektorzy bankowi kładą teraz o wiele większy nacisk na ocenę stabilności procesu zarządzania bankiem pod kątem kontrolowania ryzyka. Przedstawiona zmiana sposobu myślenia znalazła swój wyraz w zbiorze wytycznych Systemu Rezerwy Federalnej dla inspektorów transakcji finansowych i instrumentów pochodnych na rok 1993, w którym zaprezentowano nowe podejście do zarządzania ryzykiem. Podejście to zostało rozwinięte i sformalizowane w wydanym na początku 1994 r. Trading Activities Manual zawierającym narzędzia oceny systemów zarządzania ryzykiem. W końcu 1995 r. Rezerwa Federalna i Urząd Administratora Waluty ogłosiły, że będą poddawały ocenie procesy zarządzania ryzykiem w nadzorowanych przez siebie bankach. Obecnie inspektorzy bankowi przyznają bankom odrębne oceny zarządzania ryzykiem w skali od l do 5, wprowadzane do ogólnej klasyfikacji zarządzania bankiem, będącej częścią systemu CAMEL. Ocena zarządzania ryzykiem obejmuje cztery elementy poprawnego zarządzania: 1) jakość nadzoru sprawowanego przez zarząd i radę nadzorczą; 2) adekwatność procedur i limitów ustalanych dla wszystkich działań przedstawiających znaczący poziom ryzyka; 3) jakość systemów pomiaru i monitorowania ryzyka; 4) adekwatność kontroli wewnętrznej, mającej zapobiegać oszustwom lub podejmowaniu przez pracowników działań niezatwierdzonych.

Previous article
Zlagodzenie
Next article
Zmiany bilansu platniczego
About the author