Pozycjonowanie

Zbyt wysoka ilosc rezerw

Jeśli ilość rezerw w systemie bankowym jest zbyt wysoka, wiele banków będzie dysponowało nadwyżką rezerw pożyczkowych, których inne banki nie będą chciały utrzymywać, i stopa funduszy federalnych prawdopodobnie spadnie. Jeżeli poziom rezerw jest zbyt niski, banki poszukujące możliwości zaciągnięcia pożyczek od tych nielicznych banków, które dysponują nadwyżką rezerw pożyczkowych, mogą wypchnąć stopę funduszy federalnych powyżej pożądanego poziomu. Przez całe przedpołudnie personel monitoruje zachowanie stopy funduszy federalnych, kontaktując się z niektórymi spośród najważniejszych uczestników rynku funduszy federalnych, którzy mogliby dostarczyć niezależnych informacji na temat zmian, jakie mogą być potrzebne do uzyskania pożądanego poziomu stopy funduszy federalnych. Wczesnym rankiem członkowie personelu Sandy kontaktują się z kilkoma tzw. primary dealer, czyli maklerami rządowych papierów wartościowych (którzy działają poza spółkami prywatnymi czy bankami handlowymi), z którymi współpracuje Biuro ds. Otwartego Rynku. Personel Sandy pyta o spostrzeżenia maklerów na temat warunków panujących na rynku, aby zorientować się w ewentualnych zmianach cen papierów wartościowych sprzedawanych w ciągu całego dnia.

Previous article
Zbyt duzy aby upasc
Next article
Zlagodzenie
About the author